Τα φορολογικά κίνητρα οδήγησαν στην ανάκαμψη των ακινήτων

Την επάνοδο της εμπιστοσύνης στην αγορά ακινήτων, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, σημειώνει η πρόσφατη έκθεση Real Estate Market Report της KPMG, επισημαίνοντας ότι οι διάφοροι δείκτες καταδεικνύουν τη βελτίωση του τομέα. Πωλητήρια έγγραφα, συναλλαγές στην αγορά και άδειες οικοδομής κατέγραψαν θετικά πρόσημα το 2016, συμβάλλοντας στην σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, θετικά λειτούργησαν στην τόνωση της αγοράς ακινήτων τα φορολογικά κίνητρα που δόθηκαν, όπως η μείωση κατά 50% των μεταβιβαστικών τελών και η απαλλαγή από μελλοντικά κεφαλαιουχικά κέρδη. 

Ο ρόλος της Βουλής
Την ίδια ώρα, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της εγχώριας αγοράς φαίνεται να συνέβαλε τόσο η ψήφιση νομοθεσίας για απόκτηση τίτλων ιδιοκτησίας από εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων, όσο και η συρρίκνωση της φορολογίας επί της ακίνητης ιδιοκτησίας στο 25%, καθώς και η επερχόμενη κατάργησή της το 2017.

Εντούτοις, αρνητική επίδραση εξακολουθεί να έχει στην αγορά ακινήτων ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. «Οι προσπάθειες των τραπεζών θα διευκολυνθούν περαιτέρω μέσω της νομοθεσίας που διέπει την πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων, με την διαδικασία των εκποιήσεων, όπως επίσης και την εισαγωγή κινήτρων για εξασφάλιση ενυπόθηκων δανείων στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων», αναφέρεται σχετικά στην έκθεση.

 

Ενισχύεται το ενδιαφέρον από ξένους

Κάνοντας αναφορά στις εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων, η έκθεση της KPMG σημειώνει ότι οι συνολικοί τίτλοι ιδιοκτησίας κατέγραψαν αύξηση 28% το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών εξακολουθεί να είναι αυξημένο, μιας και περισσότερο από ¼ αυτών των συναλλαγών προέρχεται από ξένους αγοραστές, κυρίως λόγω των προγραμμάτων της κυβέρνησης για παραχώρηση υπηκοότητας και μόνιμης άδειας παραμονής.

Επισημαίνοντας ότι οι άδειες οικοδομής αυξήθηκαν στις 2.611 το πρώτο εξάμηνο του έτους έναντι 2.495 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, τονίζεται ότι προκειμένου να τονωθεί γενικότερα η ανάπτυξη της οικονομίας και ειδικότερα ο τομέας των ακινήτων, απαιτείται προσέλκυση νέων επενδύσεων για χρηματοδότηση τόσο νέων όσο και υφιστάμενων έργων, τα οποία είχαν ανασταλεί λόγω της ύφεσης.

Βελτίωση και στις κατασκευές
Μεταξύ άλλων, η έκθεση Real Estate Market Report επικαλείται στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους «δείκτες εμπιστοσύνης και το οικονομικό κλίμα», που καταδεικνύουν ότι η εμπιστοσύνη στον κατασκευαστικό τομέα έχει βελτιωθεί στο -24,4 τον Ιούλιο του 2016 από το -30,3 τον Δεκέμβριο του 2015. 

Εξάλλου, αναφέρεται ότι η κυπριακή αγορά ακινήτων διαχωρίζεται αφενός στα μεγάλα αστικά κέντρα της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Λάρνακας, που στηρίζονται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση και αφετέρου στην Πάφο και την Αμμόχωστο, οι οποίες υποστηρίζονται κυρίως από ξένους αγοραστές.

Ταυτόχρονα, σταθερές αξίες για τη βελτίωση της αγοράς ακινήτων αποτελούν, σύμφωνα με την έκθεση, «το φυσικό περιβάλλον (βουνά και παραλίες), οι εξαιρετικά ανεπτυγμένες υποδομές, η αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά, καθώς και ο χαμηλός φόρος επί της ακίνητης ιδιοκτησίας», καθιστώντας έτσι την Κύπρο ιδανική για επενδύσεις σε ακίνητα.

 

Πηγή: inbusiness

Are you looking for a House or Customer for your Property sale?