Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στα ακίνητα καταγράφει ο Δείκτης τιμών RICS

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στα ακίνητα καταγράφει ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων του RICS για το Β’ τρίμηνο 2016 με τριμηνιαία αύξηση 0.3% στα σπίτια και 0.2% στα διαμερίσματα
 Για πρώτη φορά εξετάζει τις τιμές των τουριστικών ακινήτων
 
Μικρές αυξήσεις στις τιμές των ακινήτων στην Κύπρο κατά το B’ τρίμηνο του 2016 καταγράφει ο Δείκτης Τιμών Ακίνητων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, στα πλαίσια των αποτελεσμάτων της 27ης έκδοσης του Δείκτη που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο δείκτης παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες, και βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παρούσα έκδοση του δείκτη έχει εμπλουτιστεί και περιλαμβάνει πλέον και τις τιμές τουριστικών ακινήτων, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά ακινήτων.


  
Αναφερόμενος στον εμπλουτισμό του Δείκτη, ο Πρόεδρος του RICS Κύπρου, Παύλος Λοΐζου, MRICS, δήλωσε: «Η εισαγωγή δεικτών τιμών αγοράς και ενοικίασης οικιστικών μονάδων που βρίσκονται σε  περιοχές οι οποίες είναι κυρίως τουριστικές και διαθέτουν ένα υψηλό ποσοστό παραθεριστικών κατοικιών θα βοηθήσει οργανισμούς, επαγγελματίες και το κοινό να παρακολουθεί τις αποκλίσεις στις κινήσεις των τιμών μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων της αγοράς. Καθώς η αγορά ακινήτων φτάνει σταδιακά στο κατώτατο σημείο, θα ήταν λογικό να αναμένεται ότι οι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και οι τύποι ακινήτων θα ανταποκρίνονται διαφορετικά στην αναμενόμενη ζήτηση. Με την πάροδο του χρόνου, όσο αυτά τα χρονικά διαστήματα γίνονται μεγαλύτερα και αρχίζουν να προσφέρουν στην οικονομετρική ανάλυση, οι ερευνητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν οικονομικά μοντέλα που δείχνουν την επίδραση των μακροοικονομικών παραγόντων σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς ακινήτων, διευκολύνοντας έτσι τους επενδυτές και τους οργανισμούς στη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων».
 
Από πλευράς του, ο Χαράλαμπος Πετρίδης, MRICS, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της 27ης έκδοσης του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS ανέφερε: «Αν και η οικονομική ανάπτυξη και η σταθεροποίηση της οικονομίας έχει βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα, εντούτοις χρειάζεται χρόνος για την ανάκαμψη του κλάδου. Είναι γεγονός ότι τα ακίνητα ακολουθούν την πορεία της οικονομίας με μια καθυστέρηση. Βλέπουμε ότι ήδη έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από αρκετά χρόνια και ευελπιστούμε αυτή η πορεία να συνεχιστεί. Η οικονομική δραστηριότητα θα βοηθήσει σίγουρα και την σταθεροποίηση και ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων. Το ψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμείνει όμως τροχοπέδη. Επιπλέον, ο νέος δείκτης που δημοσιεύεται για πρώτη φορά και καλύπτει πλέον παραλιακά ακίνητα προσδίδει περεταίρω πληροφόρηση και προσδιορίζει την τάση για τα παράλια της Κύπρου που είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους ξένους ενδιαφερόμενους».

Η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του RICS.

 

Πηγή: RICS

Are you looking for a House or Customer for your Property sale?